LAKÁSPROJEKT

JANKOVICH Oszkár portfólió – lakberendezés, bútortervezés

LAKÁSPROJEKT

JANKOVICH Oszkár portfólió – lakberendezés, bútortervezés

Adatketezelési tájékoztató

A https://lakasprojekt.hu/ weboldal Jankovich Oszkár tulajdona. Elérhetőségeit lásd a “Kapcsolat” menüpontnál, ahol az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseket is fel lehet tenni.

Az adatkezelő a weboldal tulajdonosa. A weboldal csakis a tartalom megjelenítéséhez szükséges technikai adatokat tárolja úgynevezett sütikben (cookies), amelyek egy év után automatikusan törlődnek. Marketing célú adatgyűjtés az oldalon nem folyik. A megjelenítést, illetve a kapcsolatfelvételt segítő, oldalba beépülő alkalmazások, amelyek harmadik félnek minősülhetnek, gyűjthetnek azonosításra alkalmas látogatói adatokat az oldal biztonságos működésének fenntartása és a rosszindulatú oldalhasználat megakadályozása érdekében. Ilyen lehet a honlap látogatójának IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Kapcsolatfelvétel céljára a személyes adatok megadása önkéntes és törlésük bármikor kérhető az adatkezelőnél. A megadott adatokat addig tároljuk, ameddig azok törlését a felhasználók nem kérik, de legfeljebb egy évig. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

A https://lakasprojekt.hu/ weboldal mind az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), mind az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletével (GDPR) összhangban működik. Minden egyéb kérdésben e jogszabályok irányadóak.