Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2019. augusztus 1-től visszavonásig

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Mandularügy Bt. határozott elkötelezettségét fejezi ki a személyiségi jogok és az adatvédelem iránt. A Mandularügy Bt (a továbbiakban: Adatkezelő) a birtokába kerülő személyes adatokat a lehető legnagyobb körültekintéssel, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően, a Magyarország Alaptörvényében foglaltakkal, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban GDPR) rendelkezéseivel összhangban kezeli.

1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Név: Mandularügy Bt.
A lakasprojekt.hu weboldal létrehozásával, kezelésével és az adatkezeléssel megbízott tag: Jankovich Oszkár
Székhely: 1124 Budapest, Nagysalló u. 6.
Postacím: 1124 Budapest, Nagysalló u. 6.
Az adatkezelő e-mail címe: jankovich.oszkar@lakasprojekt.hu
Az adatkezelő cégbírósági bejegyzési száma: 01-06-713376
Az adatkezelő adószáma: 28939232-2-43 (EU adószám: HU28939232)

2. KAPCSOLAT AZ ADATKEZELŐVEL

Az Adatkezelő ügyfeleivel és érdeklődőivel elsősorban elektronikus úton, a lakasprojekt.hu weboldalon megadott e-mail címen tartja a kapcsolatot. A telefonos megkeresés a weblapon közzé tett telefonszámon hétköznap 10 és 16 óra között általában szintén lehetséges.

3. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉRVÉNYESSÉGE

Jelen Adatkezelési Tájékoztató érvényes az Adatkezelő valamennyi tevékenységére, munkafolyamatára, és az Adatkezelő által működtetett, lakasprojekt.hu címen elérhető weboldalra.

4. ADATTÁROLÁS ÉS ADATFELDOLGOZÁS

Az Adatkezelő a következő adatfeldolgozókkal működik együtt:

  • Google, LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
  • Rackhost Zrt. (6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.)
  • Bruttó Conto Kft. (1146 Budapest, Nagybecsekerek utca 11.)
5. A GYŰJTÖTT ADATOK KÖRE, ADATTÁROLÁS

Az Adatkezelő az érdeklődő, illetve az ügyfél önkéntesen, e-mailben vagy elektronikus űrlapon megadott adatait (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám) gyűjti és legfeljebb egy évig tárolja azokat marketing célokból. Az Adatkezelő szerződéskötés esetén az ügyfél szerződésben szereplő egyéb adatait is megőrzi a mindenkori vonatkozó törvényekben előírt határidőig.

Az Adatkezelő ezen felül a lakasprojekt.hu weboldal működéséhez szükséges, olyan elektronikus adatokat gyűjthet, mint a felhasználó számítógépének IP címe.

A lakasprojekt.hu weboldal látogatója sütiket (cookie-kat) kaphat weboldalunktól, amelyek arra hivatottak, hogy javítsák az oldal böngészésekor tapasztalt felhasználói élményt. A sütik egyik része a weboldal működéséhez, másik része a felhasználói szokások technikai elemzéséhez és ez által az oldal minőségének javításához szükséges. A sütik bármelyik böngésző alkalmazásban letilthatóak, ez azonban a weboldal helytelen működéséhez vagy hiányos megjelenéséhez vezethet.

A megadott adatokat az Adatkezelő a jogszabályoknak megfelelően kezeli és tárolja, azokat a 4. pontban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik személynek vagy gazdasági társaságnak semmilyen körülmények között nem adja át. Az adatokról a 4. pontban felsorolt Adatfeldolgozók (műszaki okokból) rendszeresen biztonsági másolatokat készítenek és tárolnak.

7. AZ ÉRINTETT JOGAI

Az érintett (a lakasprojekt.hu weboldal látogatója, és/vagy a Mandularügy Bt. ügyfele) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adja meg tájékoztatását, vagy végzi el a kért adathelyesbítést.

A tájékoztatás és a helyesbítés ingyenes, kivéve akkor, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan már nyújtott be tájékoztatási kérelmet. Az érintett által már megfizetett költségtérítést az Adatkezelő visszatéríti abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adja meg tájékoztatását.

A tájékoztatás ingyenes, kivéve akkor, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan már nyújtott be tájékoztatási kérelmet. Az érintett által már megfizetett költségtérítést az Adatkezelő visszatéríti abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén:

• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását az Adatkezelő 14 napon belül elvégzi.

Az Adatkezelő a jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekeinek érvényesítése céljából bizonyos adatokat az érintett hozzájárulásának a visszavonása után is kezelhet.

8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a felügyelő hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu
Bővebb információ: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

Call Now Button

A honlap további használatához kérem, fogadja el a sütik használatát. További információ

Engedélyezte a süti beállításokat a legjobb felhasználói élmény érdekében. Ha változatlan beállításokkal használja a honlapot, vagy az "Elfogadás" gombra kattint, azzal a elfogadja a sütik használatát és tudomásul veszi az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Bezárás